Política de privacitat

Informació bàsica de protecció de Dades Personals

 1º-) L'informem que les seves dades personals seran conservades als fitxers de COPROVER S.L. (Titular de la marca "RUSTIC CORNER"), amb NIF B-58.521.220 i domicili a Barcelona (08017) Carrer Doctor Roux núm 83 Baixos, telèfon 93-204-55-11 i email rusticcorner@rusticcorner.com; que és també el responsable del tractament d'aquestes dades. Al aportar Vè. Les seves dades personals, vam quedar autoritzats a la conservació i tractament d'aquestes dades amb la finalitat de prestar els nostres serveis immobiliaris de comercialització d'immoble; conservant-les dades per un termini de sis (6) anys, després d'això serien destruïts, excepte contraordre per escrit de vostè; 2º-) A l'aportar les seves dades, Vè. Garanteix l'autenticitat i exactitud de tots aquells que comuniqui, i ha de mantenir actualitzada la informació que faciliti a COPROVER S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real; 3º-) La seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè COPROVER S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a COPROVER S.L., a l'adreça anteriorment indicada manifestant la seva voluntat; 4º-) Les seves dades no seran cedides a terceres persones físiques ni jurídiques, llevat de les següents cessions que SÍ quedarien autoritzades per vostè .: i) Cessió de dades a Administradors de Finques o agents immobiliaris amb els quals es concerti una col·laboració per comercialitzar un producte immobiliari, visitar un immoble i activitats similars; ii) Cessió de dades a propietaris d'immobles que es visitin per Vè., per tal d'acreditar els serveis de COPROVER SL; c) Cessió de dades a advocats i procuradors per a l'exercici d'accions legals davant l'Administració o els Tribunals; d) Cessió de dades a l'empresa de publicitat contractada pel Responsable per preparar i realitzar accions promocionals i comunicacions per part de COPROVER S.L. als seus clients. Les cessions assenyalades en els anteriors apartats "a" a l ' "b" es limitaran al nom complet i número de document d'identitat de l'interessat; i la de l'apartat "d" es limitarà al nom, adreça de correu electrònic, i si és el cas, adreça del domicili; 5º-) que pot Vè. Exercitar en qualsevol moment els seus Drets en relació a aquestes dades personals: Dret a retirar el seu consentiment, Dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, tot això en els termes que estableix la normativa legal (Reglament Europeu de Protecció de dades Personals 2016/679, Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable). Pot exercitar aquests drets enviant-nos una Carta o missatge al les adreces esmentades en el primer paràgraf; 6º-) Igualment l'informem que: i) La base jurídica del tractament de les dades seria l'execució de l'encàrrec de comercialitzar un immoble conformi la seva sol·licitud o localitzar un immoble que correspongui als seus interessos, per tant l'execució d'un contracte de prestació de serveis per part nostra, ii) que les seves dades personals seran objecte de tractaments informatitzats per incorporar-los als nostres fitxers, iii) que amb les seves dades personals no s'han d'elaborar perfils, iv) que les dades imprescindibles que necessitem a aquest efecte són el seu nom complet, número de document d'identitat, i número de telèfon; sense els quals ens seria impossible prestar els nostres serveis, sent també molt important que, si és possible, ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, per facilitar les comunicacions, v) L'informem així mateix de la possibilitat de presentar, en qualsevol moment, reclamacions davant l'Agència Espanyola de Dades Personals i / o l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

COPROVER S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de COPROVER S.L.

Amb els límits establerts a la llei, COPROVER S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de COPROVER S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de COPROVER S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COPROVER S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COPROVER S.L.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per COPROVER S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de COPROVER S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, COPROVER S.L. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-COPROVER S.L. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a COPROVER S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

COPROVER S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, COPROVER S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. COPROVER S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

COPROVER S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas COPROVER SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

COPROVER S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. COPROVER S.L. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de COPROVER SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Aquesta web és propietat de COPROVER S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme COPROVER SL, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per COPROVER S.L., per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de COPROVER S.L. l'ús que l'usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de COPROVER S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

COOKIES

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, COPROVER S.L. no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

WEB BEACONS

Aquest lloc pot albergar també web Beacons (també coneguts per web bugs). Els web Beacons solen ser petites imatges d'un píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dins del codi font de les pàgines web d'un lloc. Els Web Beacons serveixen i s'utilitzen d'una forma similar a les cookies. A més, els web Beacons solen utilitzar-se per mesurar el trànsit d'usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d'un lloc.

 

TERCERS

Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d'aquest lloc. Trobareu més informació sobre la política de privacitat de cadascuna de les solucions utilitzades per a tal efecte:

- Google Analytics: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
- Google AdWords: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html